Californien Corporation Kommissionen er en lovbestemt myndighed, hvis job det er at føre tilsyn med driften af afdelingen af selskaber og også at ramme politikker for dens rette funktion. Den kommissær, der er chief executive officer, hoveder Kommissionen. Han bistås af et team af embedsmænd, der rådgiver ham om den daglige finansielle og andre administrative operationer. Der er også en pr-medarbejder der koordinerer aktiviteterne i alle Kommissionens tjenestegrene.

Den vigtigste funktion af Kommissionen er at informere og uddanne offentligheden om vigtige finansielle og investeringsspørgsmål. Derudover er Kommissionen også udstyret med beføjelser til at håndhæve loven til at beskytte uskyldige forretningsmænd. For dette, det har en retshåndhævelse division, der undersøger uregelmæssigheder og andre handlinger undladelse og Kommissionen og bringer syndere at bestille gennem processen med retssager.

Der kan være situationer, hvor for at unddrage staten skatter, folk ikke kan skaffe licenser til at drive deres forretning. Kommissionen undersøger disse tilfælde og træffer passende foranstaltninger mod dem. Der kan endda være licenseret selskaber, der overtræder statens lovgivning. Kommissionen tager handling, og i tilfælde af alvorlige lovovertrædelser, filer sager mod dem i af retten. Der kan være andre finansielle overtrædelser og svigagtige aktiviteter. Sådanne tilfælde henviser Kommissionen til distriktet advokat for retsforfølgning.

Kommissionen er investeret med visse beføjelser til at standse overtrædelser af loven. Endnu, det ikke har beføjelser af retten. Det kan kun betænkningen sager for Domstolen, men kan ikke handle på vegne af ofre for svig. Kommissionen dog samarbejder med advokater ofrenes indretning fakta og tal. Dette går langt i at hjælpe dem med at få deres penge tilbage. Det bør dog være klart, at investor at finde hans juridiske ressourcer til at få restitutionerne. Også Kommissionen gennemfører sine undersøgelser i fuldstændig hemmeligholdelse og klager over de forurettede personer offentliggøres ikke.

10 Comments on Californien Corporation provisioner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.